LEGFRISSEBB HÍREK:

KORMÁNYABLAKBUSZ ÉRKEZIK!

 

A mobil kormányablakban intézhető ügytípusok

Személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézés

 • személyazonosító igazolvány (eSZIG) ügyintézés;
 • útlevél ügyintézés;
 • vezetői engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés;
  • elveszett, eltulajdonított személyi okmányok pótlása, megrongálódott személyi okmányok cseréje;
 • parkolási igazolvány ügyintézés - kérelmek átvétele;
 • lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyintézés;
 • NEK adatlap (regisztráció);

Gépjármű-ügyintézés

 • járművek forgalomba helyezése (kizárólag személygépkocsi, tehergépkocsi és motorkerékpárra kiadható rendszámok esetén);
 • járművek forgalomból történő kivonása;
 • jármű üzembentartói és tulajdonjogának változásával kapcsolatos ügyintézés;
 • közúti közlekedési nyilvántartás adattartalmát képező adatok változtatása;
 • elveszett, eltulajdonított rendszámtábla (kizárólag személygépkocsi, tehergépkocsi és motorkerékpárra kiadható rendszámok), forgalmi engedély, törzskönyv pótlása;
 • megrongálódott, forgalmi engedély, törzskönyv cseréje;

Elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szolgáltatások

 • ügyfélkapu regisztráció
 • tájékoztatás nyújtása cégkapuról
 • tájékoztatás az elektronikus ügyintézés lehetőségeiről (e-papír, RNY, RKTA)

 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási ügyek (anyasági támogatás, családi pótlék, TAJ kártya, európai egészségbiztosítási kártya) – kérelmek átvétele

Szociális ügyek (közgyógyellátás iránti kérelem) – kérelmek átvétele

 

 
Meghívó a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2023. szeptember 26-án tartandó munkaterv szerinti ülésére
 
Meghívó a Humán és Környezetvédelmi Bizottság 2023. szeptember 28-án tartandó, munkaterv szerinti ülésére
 
Herceghalom Településrendezési Eszközeinek (TRE) módosítása a Kiserdő utca keleti oldala menti 220/21 és 220/22 hrsz telkek területére

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezennel értesíti a Tisztelt érintett lakosságot, illetve Partnereket, hogy az Önkormányzat megkezdte Herceghalom Község Településrendezési (TRE) módosítása a Kiserdő utca keleti oldala menti 220/21 és 220/22 hrsz telkek területére kertvárosias lakóterület fejlesztés céljából a szomszédos Vitalis lakóterületekhez illeszkedő beépítéssel.

A Partnerségi véleménnyilvánítás - E-TÉR felületén (egyeztetési idő: E-TÉR által biztosított 10 nap) 2023. 09.21-tól - 2023.09.29-ig lehetséges.

A Partnerségi-lakossági véleménynyilvánítás határideje (egyeztetési idő: 16 nap az E-TÉR felületen történ egyeztetéssel párhuzamosan) 2023. 09.21-től - 2023.10.07-ig.

A hirdetmény és a TRE módosításai terv a mellékletben találhatók.

 
MÁV TÁJÉKOZTATÓ - ZÖLDTERÜLET KARBANTARTÁSRÓL
 
MÁV TÁJÉKOZTATÓ
 

Szociális tűzifa pályázat

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlás költségéhez előzetes igénybejelentés alapján az önkormányzat a kiírás szerinti maximális fa mennyiséget kérte a képviselő-testület döntése alapján, mely pályázaton 2023. évben 41 m3 tűzifához nyert támogatást.

 

 
ÉTV Kft tájékoztatója

Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. szolgáltatási területén, az egy kiszállással megrendelhető, több darabos hitelesítési mellékmérő-csere és műszaki átadás-átvétel díjszabására egységesen nyújtott kedvezmény érvényesíthetőségének határideje, 2023. július 31-ről 2023. szeptember 30-ig meghosszabbításra került.

Várjuk az érintett felhasználók megkereséseit!

ÉTV Kft.

 
Hivatásos gondnok képzés

A Pest Megyei Kormányhivtal Gyámügyi és Igazgatási Főosztálya hivatásos gondnok képzést tart 2023. október 16-19. között