LEGFRISSEBB HÍREK:

Hirdetmény a 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészletek kapcsán

A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

 Az NFK a 2020. évben megkezdett földértékesítési program mintegy folytatásaként, 2022. őszén összesen több ezer darab, 10 hektárnál kisebb területű állami földet hirdet majd meg eladásra, melynek első lépéseként az I. ütemben értékesíteni kívánt ingatlanok listája 2022. szeptember 7. napján került közzétételre az NFK honlapján.

  A Hirdetmény 2022. II. ütem további területeket kínál eladásra nyilvánosan, melyekre 30 napig lehet vételi ajánlatot tenni. Az agrártárca számára továbbra is fontos célkitűzés az osztatlan közös földtulajdon felszámolásának gyorsítása, amivel a magyar birtokpolitika több mint harminc éves adósságát kívánja orvosolni. Az előző földértékesítési programokhoz hasonlóan az eladásra kerülő földek az állami földvagyon-portfólió tisztítását is szolgálják, mivel a kis területű, jellemzően magántulajdonú területek közé ékelődő ingatlanok értékesítése is cél.

  A meghirdetett földekre bárki tehet vételi ajánlatot, aki a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel. Az értékesítés elektronikus úton zajlik. Egy hektáros mérethatárig a földművesnek nem minősülő személyek is vásárolhatnak földet, és ilyen esetben az ingatlanok értékbecslésének költségét is az állam állja. Egy és tíz hektár közötti méretű földre, illetve tulajdoni hányadra pedig minden földműves ajánlatot tehet az NFK honlapjáról (https://nfk.gov.hu/) is elérhető Elektronikus Pályázati Rendszert (EPR, amely a következő elektronikus felületen érhető el: https://epr.nfk.gov.hu/) használva, az ügyfélkapus azonosítást követően.

 A koronavírus-járvány és az orosz ukrán háború rávilágított arra, hogy az élelmiszer-ellátás stratégiai kérdés, aminek egyik alapja a termőföld. Az agráriumot érő kihívások ellenére magyar gazdák elkötelezett munkájának és szorgalmának köszönhetően minden nap friss és egészséges élelmiszer kerül a magyar családok asztalaira. Az agrártárca éppen ezért minden lehetséges eszközzel támogatja a termelők tevékenységét, aminek egyik alapvető eszköze a gazdálkodók igényeit figyelembe vevő birtokpolitikai intézkedések kialakítása.

  A jelen eljárásban értékesítésre kerülő földek listája az NFK honlapján, valamint az EPR oldalon elérhető 2022. szeptember 30-tól.

  A Ptk. 6:74. § (3) bekezdésére tekintettel az NFK felhívja a figyelmet, hogy a vételi ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig felhívását bármelyik ingatlan tekintetében visszavonhatja.

 

 Nemzeti Földügyi Központ

1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
www.nfk.gov.hu

 

 

 
ADOMÁNYGYŰJTÉS MOST 2022. október 3-a és 7-e között, 8 órától 18 óráig a Kulturális és Egyházi Központban (KEK)
Kedves Herceghalomiak!
 
Február 24-e óta sajnos töretlenül tart az orosz-ukrán háború. Az összecsapások kezdetekor gyors segítséget tudtunk nyújtani az Önök önzetlen felajánlásának köszönhetően kárpátaljai testvértelepülésünknek, Szőlősgyulának. Az ott élők életét a háborún kívül a közelgő hideg és az infláció is nagyban nehezíti. Tudom, ezzel mi sem vagyunk másként, mégis útjára szeretnék indítani egy újabb adománygyűjtést a kárpátaljai testvéreink megsegítésére. 
 
Meghívó Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. október 4-én tartandó ülésére
 
Kormányablakbusz

A mobil kormányablakban intézhető ügytípusok

Személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézés

 • személyazonosító igazolvány (eSZIG) ügyintézés;
 • útlevél ügyintézés;
 • vezetői engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés;
  • elveszett, eltulajdonított személyi okmányok pótlása, megrongálódott személyi okmányok cseréje;
 • parkolási igazolvány ügyintézés (kérelmek átvétele);
 • lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyintézés;
 • NEK adatlap (regisztráció);

Gépjármű-ügyintézés

 • járművek forgalomba helyezése (kizárólag személygépkocsi, tehergépkocsi és motorkerékpárra kiadható rendszámok esetén);
 • járművek forgalomból történő kivonása;
 • jármű üzembentartói és tulajdonjogának változásával kapcsolatos ügyintézés;
 • közúti közlekedési nyilvántartás adattartalmát képező adatok változtatása;
 • elveszett, eltulajdonított rendszámtábla (kizárólag személygépkocsi, tehergépkocsi és motorkerékpárra kiadható rendszámok), forgalmi engedély, törzskönyv pótlása;
 • megrongálódott, forgalmi engedély, törzskönyv cseréje;

Elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szolgáltatások

 • ügyfélkapu regisztráció
 • tájékoztatás nyújtása cégkapuról
 • tájékoztatás az elektronikus ügyintézés lehetőségeiről (e-papír, RNY, RKTA)

 Családtámogatási és Társadalombiztosítási ügyek (anyasági támogatás, családi pótlék, TAJ kártya, európai egészségbiztosítási kártya)

Szociális ügyek (közgyógyellátás iránti kérelem)

 
Meghívó a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2022. szeptember 29-i nyilvános ülésére
 
NÉPSZÁMLÁLÁS, 2022: FELELJÜNK, EGYMÁSÉRT!

Október 1-jén kezdődik hazánkban a Magyarország teljes lakónépességére és az összes lakására kiterjedő népszámlálás. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden magyarországi lakcímre szeptember utolsó napjaiban postai felkérőlevelet küld. Ez nem névre szólóan érkezik, a címzésben csak a ház címe szerepel. A levélben a népszámlálásról szóló hasznos információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is található, aminek segítségével minden háztartás önállóan, interneten keresztül ki tudja tölteni a kérdőíveket a népszámlálás honlapján (nepszamlalas2022.hu)

Akik nem élnek az online kitöltés lehetőségével, azokat október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel.

Akik pedig sem online, sem számlálóbiztos által nem teljesítik november 20-ig az adatszolgáltatást, azok november 21-28 között a jegyzőnél jelentkezve tesznek eleget az adatszolgáltatásnak.

 
NÉPSZÁMLÁLÁS 2022

Töltse ki egyszerűen interneten a kérdőívet október 1. és 16. között a népszamlalas2022.hu oldalon, és nyerjen 100.000 Ft-os ajándékutalványt!

 

FELHÍVÁS! Herceghalom Község Önkormányzata és a Zöld Bicske Nonprofit Kft. a herceghalomi lakosság részére

VESZÉLYES HULLADÉK, ELEKTRONIKAI HULLADÉK ÉS GUMIABRONCS GYŰJTÉSI AKCIÓT HIRDET

Az önkormányzat a jogszabályi kötelezettségein túl, a Zöld Bicske Nonprofit Kft-nek köszönhetően, önként vállalt feladataként szervezi meg a veszélyes és elektronikai hulladékok-gyűjtését.

A gyűjtési akció időpontja:

2022. október 01.

szombaton 9.00 - 13.00 óra között.

 
Tisztelt Lakosok!

2022. szeptember 10-től a jegyzők adnak ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

 

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy 

1. a kérelmezett ingatlan a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül;

2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található. 

Az eljárási idő 8 nap. 

A kérelem formanyomtatvány a hivatal ügyfélszolgálatán kérhető vagy a címre kattintva a tájékoztató végén megtalálható és letölthető.

 

A kitöltött kérelmek leadási módjai az alábbiak lehetnek:

-        ügyfélkapun keresztül,

-        személyesen ügyfélfogadási időben,

-        a hivatal bejáratánál kihelyezett postaládába dobva (0-24 óra)

-        postai úton. 

 

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére!


A hatósági bizonyítványt és az MVM Nyilatkozatot az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. családikozosseg@mvm.hu e-mail címére kell megküldeni.


Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

 

Lakás:

(1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé  

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

b) a főzést, mosogatást és az étkezést,

c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.

(az országos településrendezési és építési követelményekről  szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §)

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány vélelmezi az ügyfél kérelmében előadottakat és a hatóság nem vizsgálja a jogszerűséget. A hatóság az eljárás a szolgáltatónál történő kedvezményes elbírálás érdekében állítja ki a hatósági bizonyítványt.

 

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

 

Herceghalom, 2022. szeptember 12. 

                                                                   Herceghalmi Polgármesteri Hivatal

 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS!

Herceghalom Község Önkormányzata

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszjtv.)

alapján pályázatot hirdet

 TERÜLETI VÉDŐNŐ munkakör betöltésére.