LEGFRISSEBB HÍREK:

Herceghalom a zsúfoltság ellen

Csizmadia Zsuzsanna polgármester interjúja a Buda Környéki Televíziónak

 
Hó- és síkosságmentesítés
Tisztelettel tájékoztatom a Lakosságot, hogy 2022. január 22-én az  Agrosystem Zrt. tulajdonában lévő traktor az utak hótakarítását már  reggel 6.00-kor megkezdte.
 2022. január 24-én azokon a területeken ahol szükséges volt, a síkosságmentesítés is megtörtént.
Először a főközlekedési utak takarítása történik meg, azt követik a kisebb utcák.
Azokon a területeken, ahol gépkocsik parkolnak az út szélén,  a  hóeltakarítást nem lehet megfelelően elvégezni, ugyanis az esetleges  balesetveszély elkerülése végett ezeket a szakaszokat a hókotró  kikerüli.
 
JELENTKEZZ SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGNAK📢

A jelentkezési lapot 2022. február 15-ig 

a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Herceghalom, Gesztenyés út 13. címre.

A tagok megválasztásáról a jegyző javaslata alapján a Képviselő-testület dönt, a megbízatás négy évre szól.

 

 

A megválasztás feltételei:

  • érvényes herceghalomi lakcím,
  • központi névjegyzéken való szereplés ténye,
  • országgyűlési képviselők választásán választhatóság,
  • összeférhetetlenségi okok alóli mentesség,
  • oktatáson, eskü-, vagy fogadalomtételen való részvétel,
  • szavazás napján, illetve azzal kapcsolatosan meghatározott időpontban való pontos megjelenés; a bizottság munkájában való aktív részvétel.

2022-ben a közös eljárásban lebonyolított országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás feladat ellátásáért bruttó 50.000.-Ft összegű tiszteletdíj jár. A szavazás napján étkezést; a felkészüléshez oktatást és oktatóanyagot biztosítunk; minden intézkedést megteszünk a résztvevők egészségügyi biztonsága érdekében.

A bizottsági tagsággal és a jelentkezéssel kapcsolatos kérdésekben a Helyi Választási Iroda tagjai állnak rendelkezésükre a 23/530-560 telefonszámon.

Tisztelettel várjuk jelentkezését!

 

dr. Szelenczy Gabriella

        HVI Vezetője

 
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet 

könyvtárvezető 

munkakör betöltésére.

 
Értesítjük a Tisztelt érintett lakosságot, illetve partnereket, hogy Önkormányzatunk megkezdi Herceghalom Község Helyi Építési Szabályzatának módosítását az alábbi részterületekre és tervezési feladatokra:

- a lakó rendeltetéshez tartozó személygépjárművek számának meghatározása céljából,

- a 321/430 hrsz. hátsó telekrészének Ördöglovas lejtő felőli feltárásához,

- a volt Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 267/2 hrsz. területének északkeleti területrészére és a 268 hrsz. területre.

Lakossági és Partnerségi véleménynyilvánítás határideje: 

2022.01.24-2022.02.09. 

Email: polgarmester@herceghalom.hu

Postai úton: 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.

A tervdokumentáció megtekinthető: 

  • a címre kattintva Hirdetményünkben,
  • digitális formában az önkormányzat honlapján: www.herceghalom.hu
  • nyomtatott formátumban az önkormányzat hirdetőtábláján.
 

Asztalitenisz farsang kupa
 

Minden szerdán kézműves foglalkozások a KEK-ben

Sok szeretettel várjuk ingyens kézműves foglalkozásainkra a gyerekeket és szüleiket  minden szerdán a KEK-be.

További információ a molnar.laura@herceghalom.hu e-mail címen kérhető.

 
A 2022-es hulladéknaptár megtekintése
 
Herceghalom Község Önkormányzata

a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hírdet pénzügyi előadói munkakör betöltésére.

 
Pályázati kiírás önkormányzati telkek értékesítésére