LEGFRISSEBB HÍREK:

Húsvéti kommunális hulladék elszállítás időpontváltozása!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 2023. évi hulladéknaptárban szereplő 

április 15-ei (szombati) szállítási nap 1 héttel előbb, április 8-án (Húsvét hétvégén, szombaton) teljesül.

Április 10-én (Húsvét hétfőn) nincs szállítás!!

Következő ürítési nap: április 17-én, hétfőn lesz.

A kellemetlenségekért szíves elnézésüket kéri a Zöld Bicske Nonprofit Kft.

 

Zöldhulladékos zsákok átvételéről felhívás!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 

2023. március 30-31-én (csütörtök-péntek) 14.00-17.00 óráig 

a piactéren (Coop mögött) osztja ki az érvényes hulladékszolgáltatási szerződéssel rendelkező lakosok részére a biológiailag lebomló zsákokat.

(Lakcímkártya bemutatása szükséges!)

 

Közmeghallgatás
 
FELHÍVÁS!

Az Agrosystem Zrt a község mellett lévő H-7 búzatábláján ezen a héten növényvédelmi munkákat végez.

 

BÍRÓSÁGI ÜLNÖKNEK LEHET JELENTKEZNI!

A bírósági ülnök választást 2023. március 07. és 2023. április 30. közötti időtartamra tűzte ki a köztársasági elnök.


Ülnöknek az a 30. életévét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. A Bjt. a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban és a katonai büntetőeljárásban eljáró katonai tanácsok ülnökeire további speciális feltételeket állapít meg. (Részletek a hirdetményben.)

Az ülnököknek az ítélkezésben a hivatásos bírákkal azonos jogaik és kötelezettségeik vannak, a megválasztott ülnöknek bírói esküt kell tennie. Az ülnököt a tisztsége gyakorlásának idejére távolléti díj, illetőleg tiszteletdíj illeti meg. 

A  bírósági ülnökök jogait és kötelezettségeit, illetve a bírósági ülnökké jelölésre vonatkozó nyilatkozatot, valamint a bírósági ülnökké jelölést elfogadó nyilatkozatot jelen felhívás melléklete tartalmazza.

A jelöléseket a Herceghalomi Polgármesteri Hivatalba lehet benyújtani 2023. március 30-ig.


 

TAVASZI LOMBTALANÍTÁS❗

Herceghalmon 2023. évben a tavaszi lombtalanításra

2023. március 20. és március 31. között kerül sor. 

A tavalyi évhez hasonló körzetbeosztással történik a nyesedékek darálása.

 

TÜDŐSZŰRÉS!
 

Nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtés

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelében nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésre szólítja fel hívet és minden adakozni vágyót.

Már egy kilogramm adomány felajánlásával is nagy segítséget nyújthat a rászorulóknak!

Régi böjti hagyomány az egyházban, hogy a böjtöléssel megtakarított javakat a szegényeknek ajánlják fel.

Ennek szellemében a herceghalomi katolikus közösség és a Vöröskereszt helyi szervezete közösen gyűjtést szervez a rászorulók megsegítésére március 11-étől március 25-éig. Felajánlásaikat minden szombaton a szentmise előtt 17 órától adhatják le a Kulturális és Egyházi Központban. Önzetlen támogatásukat köszönjük!

 

Általános iskolai felvételi körzethatár
 
Az Érdi Tankerületi Központ

a Herceghalomi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető) ellátására pályázati kiírást jelentetett meg a kozszolgallas.ksz.gov.hu felületen.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 22. 

Az intézményvezetői pályázat vezetői programja nyilvános, mely a beérkezést követően az intézmény honlapján megtekinthető.

A pályázatok elbírálására 2023. június 26-ig kerül sor. 

A megbízás 5 évre, 2023. augusztus 16-tól 2028. augusztus 15-ig szól.