Köztisztaság, zajrendelet, behajtás korlátozás, közterület használat, közösség ellenes magatartás, közterületen szeszesital fogyasztás