Tisztelt Adózók!


Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján a 2023. év január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

 

A devizában történő befizetés lehetősége minden cég számára elérhető lesz.

 

A számlát a Magyar Államkincstár vezeti, amely az érvényes árfolyamon számított és az Államkincstár számláján jóváírt forintösszeget haladéktalanul átutalja az illetékes önkormányzat helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

 

A számla mentes a kincstári díjfizetés alól, valamint a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Pti.) 2. § 12. pontja szerint korlátozott rendeltetésű fizetési számlának minősül. Ennek megfelelően a Pti. 3. § (4) bekezdés h) pontja alapján a számlán végrehajtott fizetési művelet nem keletkeztet pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget.

 

Herceghalom Község Önkormányzatának számla adatai:

 

Önkormányzat neve: Herceghalom Község Önkormányzata

Számla száma: 10032000-00003376-02120013

Számla IBAN száma: HU16 1003 2000 0000 3376 0212 0013

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a devizaátutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie:

- az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB,

- a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB.

 

SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódja tüntetendő fel.

 

A devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja a Kormányrendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás.

 

Herceghalom, 2023. január 17.

 

dr. Szelenczy Gabriella sk.

     jegyző

 
2023. január 18., szerda 09:12


Vissza