Tagok, hatáskörök

Tagok, hatáskörök

Erdei László - elnök

Pörge Sándor - elnökhelyettes

Cserkuti Edina - tag

Somogyi Kálmán - tag

Hargitai Ádám - külső tag

Viz Dávid- külső tag

 

 

 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság feladat- és hatáskörei

 

 1. Kötelezően véleményezi az éves költségvetési koncepciót, költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit.
 2. Javaslatot tesz a képviselő-testületi hatáskörbe tartozó előirányzatok módosítására.
 3. Ellenőrizheti feladatkörében a képviselő-testület döntéseinek végrehajtását.
 4. Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés szabályozását, a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését.
 5. Kezeli a képviselők vagyonnyilatkozatát.
 6. Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás alakulására.
 7. Előkészíti a közüzemi díjak megállapításáról szóló rendeleteket (víz-, csatorna-, szemétszállítás).
 8. Előkészíti a különféle bérleti díjak megállapításáról szóló rendeleteket.
 9. Javaslatot tesz a képviselő-testületnek a polgármester illetményének megállapítására, valamint jutalmazására, továbbá az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására.
 10. Véleményezi a helyi adókra vonatkozó önkormányzati rendelet-tervezeteket.
 11. A jegyző útján ellenőrzi az adóztatást. Beszámolót készíttet a képviselő-testület felé az adóbevallásokról és befizetésekről III.15., IX.15. Időpontokat követő 30 napon belül.
 12. Javaslatot tesz a település szerkezeti tervére, helyi építési szabályzatára, annak módosítására, kiegészítésére.
 13. Javaslatot tesz a közutak forgalmi rendjének kialakítására.
 14. Véleményezi a községet érintő fejlesztések, beruházások ügyeit.
 15. Folyamatosan figyelemmel kíséri a településrendezési terv hatályosulását, a jelentkező módosítási igényeket, szükség esetén kezdeményezi a módosítást.
 16. Figyelemmel kíséri a védett helyi értékek állapotát, javaslatot tesz a védelem alá helyezésre vagy annak visszavonására.