Civil szervezetek

2053.Herceghalom, Gesztenyés u. 36. Adószám: 18334320-1-13 Számlaszám: 11736020-29904484 Levelezési cím: 2053.Herceghalom, Kozáromi u.27  www.hmke-herceghalom.hu, e-mail: 2053mke@gmail.com Telefon: +36-20-243-7579       Egyesületünk 2012 évben alakult, előzőleg a Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesületének helyi csoportjaként működtünk.   Egyesületünk célja: A mozgáskorlátozottak /mozgássérült, mozgáskárosodott/ emberek rehabilitációjának, önálló életvitelének, emberi és állampolgári jogaik érvényesítése. Törekszünk érdekeik érvényesítésére, védelmére, képviseletére, életminőségük javítására, az egyéni erőfeszítések összefogásával és a társadalmi környezet tevőleges anyagi támogatásával.
Az egyesület 2009. novemberében alakult. Fő tevékenysége a közösségi élet aktivizálása, a közösségépítés., a kulturális élet szinesítése klubok, rendszeres programok és alkalmi rendezvények szervezésével, működtetésével. 2010-ben az egyesület illetve az általa működtetett Herceghalmi fotóklub megnyerte az Országos Tájértékpályázatot, "A legjobb értékvédelmi programot benyújtó csoportos pályázó" kategóriában.
Levelezési cím / székhely: 2053 Herceghalom, Menta köz 2. CIB számlaszám: 10700268-24869003-51100005 Adószám: 18704754-1-13 Kapcsolattartó személy: Dr. Petrikné Gál Csilla vezetőségi tag e-mail: info@he-he.hu honlap: http://www.he-he.hu/
A Labdarózsa Kórus 1994. május 22-én lépett fel először a  német Mehrstetten településsel kötött partnerkapcsolati szerződés hivatalos aláírásakor rendezett ünnepségen. Akkor még többségében iskolás lányok voltak a kórus tagjai. Az évek során kicserélődtek a tagok, néhány fiatal mellett napjainkban énekelni szerető asszonyok alkotják az együttest.  
A Sportegyesület számos lehetőséget nyújt azoknak, akik a hétköznapokon is szeretnének mozogni és aktívan kikapcsolódni, egészségüket játékos formában megóvni és karbantartani. Az egyesület kiemelten kezeli a társadalmi kapcsolatokat és a települési rendezvényeken való aktív részvételt. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy sportolóink települési kötődése erősödjön.
2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 13. Adószám: 18705205-1-13 Nyilvántartási szám: 3762 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-17926717 E-mail cím: salgane.mari@gmail.com Honlap: http://www.mosolysziget.eoldal.hu Mobil: 30/406-2673 Képviselője: Salga Józsefné - elnök