Tájékoztató síkosság mentesítésrőlTisztelt herceghalomi lakosok!

A hidegre forduló időjárás közeledtével, szeretném tájékoztatni Önöket a sikósságmentésítés és hóeltakarítással kapcsolatos kötelezettségekről.

Az ingatlan birtokosának (tulajdonos vagy bérlő) kötelessége, az ingatlan előtti járdaszakasz csúszásmentesítése.

A csúszásmentesítésre, hóeltakarításra a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb, a havazás elállta után 6 órán belül kell sort keríteni.

Csúszásmentesítésre használható érdesítő anyag (homok, faforgács), valamint olyan olvasztó anyag mely sem a burkolatot sem a növényzetet nem károsítja.

A SÓZÁS A JÁRDÁKON NEM, csupán az úttesten megengedett,!

A csúszásmentesítés elmaradása, szabálysértési eljárást vonhat maga után, valamint az esetlegesen bekövetkező baleset miatt kártérítési felelősség is terhelheti az ingatlan használóját.

Kérem, a fentieknek megfelelően, szükség esetén a csúszásmentesítésről gondoskodni szíveskedjenek.

Kérjük továbbá a Tisztelt gépkocsi tulajdonosokat, hogy a téli időszakban igyekezzenek szabályos és ésszerű parkolásukkal, az úttestek gépi takarítását elősegíteni.

2015. szeptember