Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

Elévülhetetlen érdemek

Herceghalom Község Önkormányzata emléktábla avatással tisztelgett május 15-én Schnaider László, Dr. Lipka Sándor és Dr. Lipka Sándorné elévülhetetlen érdemei előtt.

Schnaider Lászlónak - aki korábban 1990-től 2010-ig, húsz éven keresztül volt polgármestere Herceghalomnak - az emléktábláját a Polgármesteri Hivatal falán helyezték el.

Avató beszédében Csizmadia Zsuzsa polgármester felidézte, hogy Schnaider László már 1990-ben létrehozta az önálló önkormányzatot előkészítő csapatot Herceghalmon, majd elévülhetetlen érdemei voltak abban, hogy húsz év alatt a kicsi faluból egy töretlen fejlődést mutató, kisvárosias jelleget tükröző, szép és élhető település lett.

Ezen időszakban került sor a településközpont kialakítására, amelynek keretében egy tömbben került a Kulturális Egyházi Központ, a felújított Általános Iskola, az új Községi Könyvtár, a Polgármesteri Hivatal, az orvosi rendelők és a gyógyszertár. A nagyívű tervek megvalósításához kiváló érzékkel mindig megtalálta a szövetségeseket mind a településen, mind pedig a magasabb szintű döntéshozók körében. Kiemelkedik a Mehrstettennel kötött testvérvárosi kapcsolat, melyet szintén Neki köszönhet a település.

Polgármesteri tevékenységének elismeréseként 2004-ben a „Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt, polgári tagozat” állami kitüntetésben részesült. Herceghalom Község Önkormányzata 2017-ben díszpolgári címet adományozott részére a település érdekében végzett elévülhetetlen érdemeinek elismeréseként.

„Schnaider László neve immár véglegesen összefonódik Herceghalommal, mert nevének említése nélkül nem beszélhetünk a település fejlődéséről és ez a legnagyobb érdem, amely egy kiváló polgármesterről elmondható. Emlékét megőrizzük” – zárta gondolatait Csizmadia Zsuzsa.

 

Az egész életében orvosként Herceghalmon dolgozó Dr. Lipka Sándor emléktáblája az orvosi rendelő falán kapott helyet.

Dr. Lipka Sándor friss diplomájával a zsebében Herceghalomban kapott állást, mint üzemorvos és nem is hagyta el soha többé szeretett falunkat. Gyógyító munkája mellett lelkes közéletiember volt. Aktívan közreműködött Herceghalom önálló községgé való alakításában. Három választási cikluson keresztül volt önkormányzati képviselő, amelyet csak a hivatásával való összeférhetetlenség miatt kényszerült feladni. Képviselőként és bizottsági elnökként céltudatosan harcolt az egészségügy feltételeinek javításáért. Tevékenyen közreműködött a fogászati ellátás beindításában, az új egészségház kialakításában, a központi ügyeleti rendszer létrehozásában, a készenléti mentőállomás felállításában és a gyermekorvosi ellátás beindításában

„Átlag feletti műveltsége okán jókat lehetett vele beszélgetni, sok tanulsággal. Nagyon várta a nyugdíjas éveket, de csak sajnálatosan rövid ideig élvezhette” – idézte fel emlékeit Csizmadia Zsuzsa.

Dr. Lipka Sándor 2015-ben kapta meg a Herceghalom Díszpolgára címet, amit halála miatt már a felesége vett át.

 

Dr. Lipka Sándorné emléktábláját a Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola bejárata mellett helyezték el.

dr. Lipka Sándorné, Chovanecz Éva tanítóként kezdte pályáját, később ének-zenét, német nyelvet oktatott. Éva néni kórusába érdem volt bekerülni. 27 évig dolgozott a Herceghalmi Iskolában megbecsült pedagógusként. Egyaránt tisztelték kollégái, diákjai, énekkaros növendékei. Szavaiból mindig a jó szándék, a segítőkészség és figyelmesség áradt. Mindenről pontosan informált volt, végtelen pontosság, precizitás jellemezte.

Számos közéleti szerepet vállalt: a Humán bizottság elnökeként az Önkormányzatnál tevékenykedett az iskola ügyeiért; a Herceghalom Gyermekeiért Alapítvány kuratóriumának tagja volt; a Labdarózsa kórus vezetőjeként számos iskolai és községi rendezvény, ünnepség színvonalát emelte kórusa közreműködésével; a Mehrstetteni Partnerkapcsolat alapító tagjaként évekig a gyerekek csereüdülésének szervezője, vezetője volt, a sikeres testvér-települési kapcsolat alakításában, fenntartásában kiemelkedő szerepet vállalt.

Számos kitüntetés, elismerés jelzi munkásságának, tevékenységének, személyiségének nagyságát: 2001-ben a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetését kapta, 2014-ben pedig Herceghalomért Díjban részesült.

„Éva nénit mindenki tisztelte, megbecsülte, szeretette. Ha belépett az iskolába, mindig méltóságteljes nyugalom áradt belőle és tekintély övezte személyét. Különös tisztasággal, józansággal, őszinteséggel beszélt és figyelt embertársaira. Hihetetlen memóriája volt, mindenre pontosan emlékezett. Fontos volt neki Herceghalom sorsa, őszintén érdekelték mind a felnőttek, mind a gyerekek” – emlékezett rá vissza Csizmadia Zsuzsa.

 

 

Minden jog fenntartva © 2024 Herceghalom Község