Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

Panattoni-ügy: népszavazási kezdeményezés Herceghalomban

Herceghalom Helyi Választási Bizottsága május 14-én megtartott ülésén hitelesítette
Csizmadia Zsuzsa polgármester, Róka Péter alpolgármester és Pörge Sándor képviselő által
május 8-án benyújtott népszavazási kezdeményezést az alábbi kérdésben:


„Akarja-e Ön, hogy a PDC IHF. Kft. a jelenleg kijelölt 440/5 hrsz.-ú ingatlan helyett, a
tervezett logisztikai központ beruházását telekcserével Herceghalom közigazgatási területén
belül, más helyszínen, állami földterületen valósítsa meg?”

A kérdést a képviselő-testület 3 tagja kezdeményezte, Herceghalom Község Önkormányzata
Képviselő-testülete tagjainak száma a polgármesterrel együtt 7 fő. A kezdeményezők száma a
törvényben foglalt előírásoknak megfelel.
A helyi választási bizottság elnöke a képviselő-testület tagjai vagy bizottsága által benyújtott
kérdés hitelesítéséről a kérdést hitelesítő döntés elleni jogorvoslati határidő eredménytelen
elteltét követő öt napon belül tájékoztatja a polgármestert.
A polgármester a törvényben foglalt feltételeknek megfelelő kezdeményezést a
tájékoztatás kézhezvételét követő legközelebbi testületi ülésen bejelenti (előre láthatóan:
2024. június 04.). A helyi népszavazás elrendeléséről a bejelentést követő harminc napon
belül dönt a képviselő-testület.


A polgármester a helyi népszavazás elrendeléséről tájékoztatja a helyi választási bizottság
elnökét. A helyi népszavazás időpontját úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzés napját követő hetvenedik és ötvenedik napja közé essen.


A helyi népszavazás érvényes, ha a választópolgárok több, mint fele érvényesen szavazott és
eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott
kérdésre azonos választ adott.

 

Herceghalom, 2024. május 15.

dr. Szelenczy Gabriella
HVI Vezetője

Minden jog fenntartva © 2024 Herceghalom Község