TÁJÉKOZTATÓ

 

Tisztelt Lakosok!

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a veszélyhelyzet során kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről  szóló 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdés 18. pontja az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet hatályát a 2022. október 31-én hatályos szöveggel meghosszabbította.

 

2022. szeptember 10-től a jegyzők adnak ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

 

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy

 

1. a kérelmezett ingatlan a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül;

2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található.

 

Az eljárási idő 8 nap.

 

A kérelem formanyomtatvány a hivatal ügyfélszolgálatán, vagy a www.herceghalom.hu oldalról letölthető.

 

A kitöltött kérelmek leadási módjai az alábbiak lehetnek:

-        ügyfélkapun keresztül,

-        személyesen ügyfélfogadási időben,

-        a hivatal bejáratánál kihelyezett postaládába dobva (0-24 óra)

-        postai úton.

 

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

 

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány vélelmezi az ügyfél kérelmében előadottakat és a hatóság nem vizsgálja a jogszerűséget. A hatóság az eljárás a szolgáltatónál történő kedvezményes elbírálás érdekében állítja ki a hatósági bizonyítványt.

 

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

 

 

Herceghalom, 2022. november 03. 

Herceghalmi Polgármesteri Hivatal

 
Kapcsolódó dokumentumok:

2022. november 07., hétfő 15:39


Vissza