Esély Szociális Társulás és Gyermekjóléti Központ

Székhely: 2040 Budaörs, Szivárvány u. 3.
Intézményvezető: Búzer Károly mb. intézményvezető

Tel.:      06-23-423-100

Tel/fax: 06-23-428-677

Email:   intezmenyvezeto@eselytarsulas.hu

Honlap: http://eselytarsulas.budaors.hu

 

 Telephelyei

Intézmény neve

Család- és gyermekjóléti szolgálat

Cím

2040 Budaörs, Szivárvány u. 3.

Szakmai vezető

Plangár Petra

Telefonszám

+ 36 (23) 423 100, 428 677, 422 353, 422 354

Elektronikus levélcím

gyermekjolet@eselytarsulas.hucsaladsegito@eselytarsulas.hu

 

Család és Gyermekjóléti Szolgálat feladata:

A Család- és Gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

 Intézmény neve

Támogató Szolgálat

Székhely

2040 Budaörs, Szivárvány u. 5.

Szakmai vezető

Búzer Károly 

Telefonszám

+ 36 (23) 428 981

Postacím

2040 Budaörs, Szivárvány u. 5.

Elektronikus levélcím

tamogatoszolgalat@eselytarsulas.hu

 

A támogató szolgálat feladata:

Személyi segítő szolgálat működtetése, amely segítséget nyújta fogyatékos emberek személyi szükségleteinek kielégítésében (bevásárlás, gyógyszerek kiváltása, kísérés, ügyintézésben való segítségnyújtás stb.)a családi és társadalmi életben való teljes jogú részvételben, az önálló munkavégzésben, a tanulmányok folytatásában, a szociális és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésben, kulturális, sport, szabadidős tevékenységek végzésében.

Szállító szolgálat működtetése (akadálymentesített gépjárművel), az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében.

Információnyújtás, tanácsadás, jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása


2021. március 31., szerda 15:53


Vissza