Herceghalom Község Önkormányzatának képviselő-testülete Díszpolgári címet adományozott Dregusné Pusztai MártánakHerceghalom gazdasági, szociális, kulturális fejlődésének előmozdításáért, kellemesebb és élhetőbb települési környezet kialakításáért, a közösségi élet erősítéséért végzett munkájának méltó elismeréseképp.
1973-tól 23 évig az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézetnél dolgozott , mint beruházási és gazdasági osztályvezető. 1978-79-ben társadalmi munkában megtervezte a Kutatóintézet Óvodáját, levezényelte a kivitelezést is.
A település fejlődése azokban az időkben csak apró lépésekben haladt, egyre jobban érlelődött a társadalmi tevékenységet végző fiatalok körében ‒ élén Schnaider Lászlóval ‒ az önállósodás gondolata, melyhez a körülmények adottak lettek. 1990-ben megalakult az önálló Önkormányzatot előkészítő csapat, melynek tagja volt Dregusné Pusztai Márta is. A falu lakossága megszavazta az elválást Biatorbágytól, és 1990. szeptember 30-án Herceghalomban is megtörtént az első szabad önkormányzati választás. 1991. január 1-től pedig Herceghalom közigazgatásilag is önállóvá vált.
Dregusné Pusztai Mártát 1990-2010-ig húsz éven át öt alkalommal választotta meg a falu lakossága képviselőnek. A 2. és 3. ciklusban alpolgármester is volt Schnaider László polgármester mellett, a 4. és 5.ciklusban a Gazdasági Bizottság elnökeként is dolgozott. Része volt abban, hogy Herceghalom gazdálkodása hitelfelvétel nélkül mindig stabil volt és Herceghalom irigylésre méltóan soha nem tapasztalt módon fejlődésnek indult. A kezdeti 5 milliós önkormányzati vagyont 20 év alatt 2 milliárd Ft fölé sikerült gyarapítani. A poros kis településből egy kisvárosias jellegű, de mégis falusias környezetű, igazán élhető és szerethető faluvá vált Herceghalom.
1994-ben alpolgármesterként részese volt a német Mehrstetten településsel létrejött partnerkapcsolat megalakításának és odaadóan ápolta a kapcsolat működését évtizedeken át.
Szorgalmazta és támogatta a Dr. Lipka Sándorné Éva által megalapított Labdarózsa Kórus létrejöttét 1994-ben, melynek maga is tagja lett és 2019-ben átvehette a 25 éves tagságának oklevelét
2004-ben a Labdarózsa Kórus civilszervezetté alakult Labdarózsa Kórus Egyesület címen, melynek jelenleg már több, mint 50 tagja van. 2010-től Dregusné Pusztai Márta tölti be az Egyesület elnöki posztját, vezeti és koordinálja az Egyesület életét. Az Egyesület az évenként megrendezésre kerülő magas színvonalú Kórustalálkozókkal hozzájárul Herceghalom kulturális életének színezéséhez, más településeken történő fellépéseikkel pedig településünk hírnevét öregbítik. Az Egyesület tagjainak munkájával rendszeresen hozzájárul a Mehrstetten és a Szőlősgyula településekkel fennálló partnerkapcsolati rendezvények sikeréhez, valamint a települési rendezvények aktív segítői is.
2017 március 15-én Herceghalom Önkormányzata Dregusné Puszta Mártának „Herceghalomért Díj” - at adományozta a település fejlődésének és civil életének fellendítése érdekében kifejtett évtizedes munkájáért.
Foto: Kristóf István


2020. november 05., csütörtök 11:04


Vissza