1. számú Szavazatszámláló Bizottság

Az 1. számú Szavazatszámláló Bizottság választott tagjai:

Albertné Vörös Szilvia - elnök

Rataj Attila - elnökhelyettes

Gulyás Zoltánné - bizottsági tag

Az október 13-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására megbízott tagok, akiknek megbízatása a választás jogerőssé válásáig tart:

Ódor Csaba Zoltánné

Köleséri Ákos Tamás

Tóth Gergely

HVI részéről: Ferenczi Ágnes jegyzőkönyvvezetőAz 1. sz. Szavazatszámláló Bizottság tagjai a jogszabályban előírt esküt 2018. március 12-én letették, melyet esküokmány aláírásával igazoltak. Az eskütétel előtt írásban nyilatkoztak arról, hogy a választási törvényben foglaltaknak megfelelnek, személyük esetén összeférhetetlenség nem áll fent. Az eskütételt követően átvették megbízólevelüket, majd megtartották alakuló ülésüket, ahol egyhangúan Albertné Vörös Szilviát választották elnöknek, Rataj Attilát elnökhelyettesnek.

1. sz. szavazókörben szavazók (Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme):

- ÁTJELENTKEZÉSSEL SZAVAZÓK;

- AKÁC SOR;

- AKÁCOS ÚT;

- BEM UTCA;

- FÜZES UTCA;

- GESZTENYÉS ÚT;

- KISERDŐ ÚT;

- KÍSÉRLETI GAZDASÁG LAKÓTELEP;

- KISS JÁNOS ALTB. UTCA;

- KOZÁROMI ÚT;

- LIGET UTCA;

- PATAK UTCA;

- PETŐFI UTCA;

- SÁNDOR UDVAR;

- SZÉCHENYI UTCA;

- THALLÓCZY UTCA;

- ZSÁMBÉKI ÚT;

- TELEPÜLÉS SZINTŰ LAKCÍMMEL RENDELKEZŐK.


2019. október 09., szerda 10:11


Vissza