4. Herceghalmi Általános Iskola 

iskola

 

Az iskola építéséről nem tudunk részleteket, de 1903-as építésére egy az 1960-as években felkerült tábla utalt, amely sajnos egy tatarozás alkalmával eltűnt.

 

Tudjuk azoknak a herceghalmi lakosoknak elbeszéléséből, akik már ebbe az iskolába jártak, hogy egy nagy tanteremből és egy tanítói lakásból állt az épület, s mint az ebben az időben a tanyasi iskolákban szokás volt, összevontan folyt az oktatás.

 

Kezdetben Pásztor Ferenc tanító úr tanított itt, majd 1927-től Szapóry István lett az iskola vezetője, aki ellátta a kántori feladatokat is. Egy-egy tanévben 50-60 diák tanult abban az egy tanteremben, 1-6. évfolyamon. A gyerekeknek táskájuk nem volt, a könyveket a hónuk alatt hozták-vitték. nem volt minden órában szünet. Fél nyolckor kellett beülni a padokba és nyolc óráig hátra tett kézzel, kórusban gyakorolták az egyszer-egyet.

 

A tanító nyolc órakor érkezett a tanterembe, a tanulók felállva köszöntötték, közösen elmondták a reggeli imát és ezután kezdődött a foglalkozás. Tíz órakor volt az első szünet. A könyvekre nagyon kellett vigyázni, mert a következő évfolyamok is abból tanultak. A háború után egy szükség-tanteremben is tanítottak, amely a vágóhíd mellől már lebontott épületben volt. A következő bontásban történt az oktatás:

 

A tanteremben:

délelőtt 1. és 3. osztály összevontan,

délután az 5-6. osztály összevontan.

 

A szükségteremben:

délelőtt 2. és 4. osztály összevontan,

délután a 7-8. osztály összevontan.

 

Az első bővítés 1961-ben történt, amikor egy tantermet építettek, ez lépett a szükségterem helyébe, tehát változás csak annyi, hogy egy helyen van a két terem.

 

1963-ban a pedagóguslakásból is tanterem lett. Megvalósulhatott az osztott oktatás úgy, hogy ismét használatba vették a szükség-tantermet, így a négy termet négy osztály használta délelőtt-délután váltásban.

 

A hatvanas évek második felében épült újabb két terem, mellyel 5-re bővült a termek száma, tehát napközis csoport is működhetett az iskolában.

 

Igazi fordulat azonban csak 1985-ben következett be a korszerűsítés terén, amikor végre felépült az új szárny. Ebben négy tanterem, minden teremhez szertár, vizesblokk, tanári szoba, iroda lett kialakítva. Öt terem a régi szárnyban, négy terem az újban, nyolc tanulócsoport. Ez lehetővé tette, hogy a legnagyobb teremből tornaszoba lehessen.

 

1990-ben megkezdődött az új szárny tetőterének beépítése, ahol egy közel 120 négyzetméteres számítástechnikai terem került kialakításra, kiszolgáló helyiségekkel.

 

1998 őszén lerakták a tornacsarnok alapjait, és 1999. április 17-én át ünnepélyes keretek között át is adták azt.

 

2007-ben három szép, komfortos tantermet adtak át. Egyik szaktanterem interaktív táblával lett felszerelve, mely az oktatás színvonalának növelését szolgálja. 2009-ben ismét bővült az iskola, építettek egy új szárnyat, ahol korszerű ebédlő és községi illetve iskolai feladatot ellátó könyvtár kezdhette meg működését. 2008-ban sor került a fűtés korszerűsítésére, 2009-ben az épület hőszigetelésére, valamint a nyílászárók cseréjére is. 2010-ben az udvart is újjá építették, különböző korosztályok igényeinek megfelelően alakították ki, játszó, illetve sportolási

lehetőséget biztosítva.

 

Az iskola arculatát meghatározó tevékenységek, hagyományok:

 • Hagyományos ünnepségek: nemzeti ünnepek, tanévnyitó, tanévzáró, advent, karácsony, Mikulás, stb.
 • Kistérségi versenyek szervezése:
 • Zsámbéki-medence kis matematikusa
 • Gyermekszínjátszó Találkozó
 • Prezentáció készítő verseny
 • Sportnapok
 • Gesztenyés Napok
 • Idegen nyelvi nap
 • Kukoricamorzsoló délután
 • Mackónap, farsang
 • Kirándul az iskola
 • Gyermeknap
 • Házi tanulmányi versenyek
 • A” Herceghalmi Iskola büszkesége” cím
 • Házi sportbajnokságok:
 • Torna Kupa
 • Gesztenyés Kupa
 • Floorball Bajnokság
 • 1848 m-es futás
 • Erdei iskola, táborok, osztálykirándulások
 • Őszi és tavaszi túra

2012. február 16., csütörtök 15:24


Vissza