Helyiek Herceghalomért Egyesület

Levelezési cím / székhely: 2053 Herceghalom, Menta köz 2.

CIB számlaszám: 10700268-24869003-51100005

Adószám: 18704754-1-13

Kapcsolattartó személy: Dr. Petrikné Gál Csilla vezetőségi tag

e-mail: info@he-he.hu

honlap: http://www.he-he.hu/A Helyiek Herceghalomért Egyesület (röviden: He-He), mint közhasznú szervezetnek minősülő társadalmi szervezet 2004. július 5.-i bírósági nyilvántartással jött létre.

Az Egyesületet Herceghalom civil lakosai alapították az Alapszabályban megjelölt alábbi célkitűzésekkel:

 

"Az Egyesület, elsősorban a herceghalomi lakosok önszervezése útján a helyi környezet fejlesztése és védelme, a település organikus fejlesztése, a lakosság egészségtudatának fejlesztése, az ezzel kapcsolatos ismeretek terjesztése, a község lakóinak egészséges életmódra való ösztönzése, az egészség megőrzése, szabadidős, kulturális és sport tevékenységek, rendezvények szervezése. Ennek keretében az egyesület tagjai és rajtuk keresztül mások számára is elsősorban a következő szolgáltatásokat kívánja nyújtani:

¨      Településfejlesztés, faluszépítő programok, (épített és természetes környezet fejlesztése, védelme)

¨      Kulturális, ismeretterjesztő, szabadidős, sport programok szervezése (ismeretterjesztő kirándulások, hagyományápolás, környezetvédelmi programok, egészségmegőrző programok színházlátogatás, könyvtárlátogatás, táncház, játszóház, stb.)

¨      Együttműködés szervezése más civil szervezetekkel

 

Az egyesület kiemelt figyelmet fordít arra, hogy szolgáltatásai eredményeképpen és a tagok közreműködése folytán a helyi lakosok, családok környezete szebbé, egészségesebbé váljék, a tagok, mind a szabadidős sportolás az egészségvédelem terén fejlődhessenek. Az Egyesület kifejezetten szeretné elérni, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. Az Egyesület szolgáltatásait bárki igénybe veheti.

E céloknak megfelelően tevékenységét kizárólag non-profit rendezvények, közös programok jelentik, elsődleges gazdasági célú tevékenységet nem folytat. Amennyiben vállalkozási tevékenységet folytat, úgy azt csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében teszi a közhasznú célokat nem veszélyeztetve.

Működése során a demokrácia alapelveinek tiszteletben tartása útján a tagság döntéseinek megfelelően jár el."

 

Az Egyesületünk elsődleges célja helyi környezetünk szebbé tétele és ezen tevékenység során az itt élők közötti társadalmi kapcsolatok kialakítása és ápolása.

Egyesületünk jelenleg 38 tagot számlál, ugyanakkor számos rendezvényünkön, melyek nyilvánosak, a tagok családtagjai és további herceghalomi lakosok is részt vesznek, akik (még) nem tagjai egyesületünknek.

Egyesületünk működése során a fent írt cél megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységet fejtette ki, illetve az alábbi programokat szervezte:

¨     Faluszépítés - Szemétszedés

¨     Faültetés

¨     Játszótér kialakítása

¨     Önkormányzati fejlesztésekről véleménynyilvánítás

¨     Móricz-ligeti Játszótér és Pihenőpark építési koncepció

¨     Szentiván éjszaka

¨     Sportlétesítmény fejlesztési koncepció

¨     Mikulás ünnepség

 

További információért, valamint, ha megtetszett egyesületünk és belépne tagságunka forduljon hozzánk a fenti elérhetőségek bármelyikén!


2012. január 27., péntek 10:11


Vissza