Herceghalmi Csicsergő Óvoda

Herceghalmi Csicsergő Óvoda
H-2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1/a.
Óvodavezető: Varga-Tóth Csaba 

TEL./FAX: 06/23-820-080, 06/20-526-2030
hehaovi@gmail.com

Elérhető naponta 08.00 – 16.00 óra között, előzetes időpontegyeztetés alapján a 06/30-280-5619 telefonon, vagy a vargatcs@gmail.com e-mail címen.

"A jó óvoda az, ahol nyugalom van, de nem csend és fegyelem. A jó óvoda az, ahol legfőbb érték minden gyerek kíváncsisága, kezdeményezése, de főleg játéka, mint a nem tudatos tanulás folyamata. A jó óvoda az, ahol a ráfigyelés, az odafigyelés a gyermeknek lehetőség, a felnőtteknek kötelesség. A jó óvoda természetes emberi kapcsolatokat ajánl."

(Hűvös Éva)


Óvodánk Herceghalom község egyetlen óvodájaként tölti be az óvodáskorú gyermekek intézményes nevelését. Eredeti funkciójának megfelelően működik, folyamatosan bővül.

 

 

Az épület mellett nagy udvarral rendelkezik, amely megfelelő helyet biztosít a különböző programok megvalósításához. 2008-ban fedett udvari foglalkoztató épült. A gyermekek számára a kiszolgáló helyiségek száma megfelelő, minden csoportnak saját öltözője és mosdója van. A csoportszobák esztétikusak, tágasak, jól felszereltek. A testnevelés foglalkozások és a szabadidős mozgástevékenységek helyszíne a tornaszoba. A gyermeklétszám növekedésével az óvoda épületét európai uniós pályázat és önkormányzat segítségével bővíttettük, a felújítás mellett további két csoportszoba, valamint azok kiszolgáló helyiségei lettek kialakítva. Az óvoda udvara is megújult.

 

Az óvoda, funkcióit - óvó- védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő- figyelembe véve határozta meg nevelőtestületünk céljait: Az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével derűs, oldott légkörben egészséges és harmonikus személyiségfejlesztés. Sokféle, változatos- lehetőség szerint a szabadban végzett- mozgásos tevékenységgel egészséges életmódra nevelés. Életkoruknak és fejlettségüknek megfelelő sokszínű tevékenység, játéklehetőség biztosítása közben feltételek megteremtése a spontán utánzásos tanulásra.

 

Nevelési céljaink megvalósításában az óvodás gyermek természetes megnyilvánulási formáira: a játékra és a mozgásra építünk, mint a fejlődést meghatározó tényezőkre. Nevelőmunkánkban nem a divatot keressük, hanem kiállunk a gyermekek érdekei mellett. Végig kell élnie a gyermekkorát teljességben, a játék óceánjában, akkor lesz kreatív, egészséges felnőtt, ha erre lehetőséget biztosítunk. Ismernünk kell a módját, és vállalni azt a felelősséget, hogy úgy vezessük el a gyermeket az iskola küszöbéig, hogy az új feladatokra felkészült, alkalmas legyen, és eközben boldog gyermekkorát megőrizhesse. Kihasználjuk falunk adottságait, sok sétával ismertetjük meg velük szűkebb környezetüket, a helyi nevezetességeket. Élményekkel tesszük emlékezetesebbé óvodás korukat.

 

 

 

 
2024. január 18., csütörtök 10:41


Vissza