Szavazatszámláló Bizottságok

Szavazatszámláló Bizottságok

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 20-án tartott ülésén a két szavazókör szavazatszámláló bizottságának 3-3 tagját és települési szinten 6 póttagot választott, kiknek megbízatása az eskütételtől - március 12 - a következő országgyűlési választás kiírását követően a megválasztott szavazatszámláló bizottságok tagjainak eskütételéig tart.