Szavazatszámláló Bizottságok

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 20-án tartott ülésén a két szavazókör szavazatszámláló bizottságának 3-3 tagját és települési szinten 6 póttagot választott, kiknek megbízatása az eskütételtől - március 12 - a következő országgyűlési választás kiírását követően a megválasztott szavazatszámláló bizottságok tagjainak eskütételéig tart.

2. számú Szavazatszámláló Bizottság

2. sz. Szavazatszámláló Bizottság választott tagjai:

Tessenyi Bertalanné - elnök

Orosz  Andrásné - elnökhelyettes

Tömő Éva - bizottsági tag

A 2019. október 13-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására megbízott tagok, akiknek tagsága a választás eredményének jogerőssé válásáig tart:

Panyi János Tiborné

Schubert Szilvia

Zmákné Molnár Szilvia

 

HVI részéről: Vinczéné Vizer Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

1. számú Szavazatszámláló Bizottság

Az 1. számú Szavazatszámláló Bizottság választott tagjai:

Albertné Vörös Szilvia - elnök

Rataj Attila - elnökhelyettes

Gulyás Zoltánné - bizottsági tag

Az október 13-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására megbízott tagok, akiknek megbízatása a választás jogerőssé válásáig tart:

Ódor Csaba Zoltánné

Köleséri Ákos Tamás

Tóth Gergely

HVI részéről: Kányáné Kovács Mónika jegyzőkönyvvezető