Herceghalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Herceghalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

munkaügyi és pénzügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

11. Foglalkoztatáspolitikai, munkavédelmi és munkaügyi feladatkör 1.sz. melléklet II. besorolási osztály

Ellátandó feladatok:

Bér- és munkaügyi feladatok elvégzése a KIRA rendszerben. Kinevezések, átsorolások, jogviszony megszüntető iratok elkészítése. Munkaügyi iratok továbbküldése az illetékes szerv, illetve intézmény részére. Kapcsolattartás a Magyar Államkincstár ügyintézőjével. Házipénztár kezelése és egyéb pénzügyi feladatok az ASP rendszerben.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Személy- és munkaügyi feladatok ellátása, házipénztár kezelése, pénzügyi feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, munkaügyi/ személyügyi végzettség,

        Önkormányzati munkaügyi és pénzügyi tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Judit nyújt, a 06-23/530-560 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Herceghalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 873-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: munkaügyi és pénzügyi előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Herceghalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 873-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: munkaügyi és pénzügyi előadó.

        Elektronikus úton dr. Kovács Judit jegyző részére a jegyzo@herceghalom.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.herceghalom.hu - 2018. június 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kiválasztásról a polgármester és a jegyző dönt.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.herceghalom.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 25.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.